Laná so súbežným vinutím

Stránky:
6x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+6/6)

6x19W-FC (konštrukcia prameňa 1+6+6/6)

Laná súbežne vinuté s povrchovými drôtmi prameňa dvoch rôznych priemerov pravidelne sa striedajúcich a s dvojnásobným počtom drôtov v povrchovej vrstve prameňa v porovnaní so strednou vrstvou. Laná sú dobre ohybné, použitie nachádzajú predovšetkým ako laná výťahové, zdvíhacích zariadení, vrtné a ťažné.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x19W.pdf
8x25F-FC (konštrukcia prameňa 1+6+6F+12)

8x25F-FC (konštrukcia prameňa 1+6+6F+12)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, kde povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje dvojnásobný počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou a s výplňovými drôtmi menších priemerov medzi uvedenými vrstvami. Dobrá ohybnosť, odolnosť voči priečnym tlakom a oderu vytvárajú predpoklad pre široké použitie lana tejto konštrukcie (laná visutých žeriavov, navijakov).

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x25F.pdf
6x19W-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+6/6)

6x19W-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+6/6)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x19W.pdf
8x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+6F+12)

8x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6+6F+12)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x25F.pdf
6x25F-FC (konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

6x25F-FC (konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

Laná so súbežným vinutím, pri ktorom sa drôty vzájomne dotýkajú po celej dĺžke, kde povrchová vrstva drôtov prameňa obsahuje dvojnásobný počet drôtov v porovnaní so strednou podpovrchovou vrstvou a s výplňovými drôtmi menších priemerov medzi uvedenými vrstvami. Dobrá ohybnosť, odolnosť voči priečnym tlakom a oderu vytvárajú predpoklad pre široké použitie lana tejto konštrukcie (laná visutých žeriavov, navijakov).

V prevedení podľa normy EN 12385-5 sú používané v zariadeniach určených na prepravu osôb (osobné výťahy) a to v rôznych pevnostných prevedeniach: 1570 N/mm2, 1370/1770 N/mm2, 1570/1770 N/mm2.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x25F.pdf
8x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

8x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

Laná konštrukcie Warrington-Seale sú vinuté súbežným spôsobom a pramene v troch vrstvách drôtov sú zlaňované v jednej operácii kombináciou prameňov typu Warrington a Seale. Použitie nachádzajú u nízkotonážnych žeriavov, kde sa vyžaduje veľká ohybnosť a lano nie je vystavené vysokým teplotám.

Drumet SA odporúča na žeriavy používanie nekrútivých lán!!!

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x36WS.pdf
6x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

6x25F-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+6/6F+12)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x25F.pdf
8x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

8x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+(7+7)+14)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám. Lano je mimoriadne citlivé na nesprávnu inštaláciu – hrozí vážne poškodenie lana.

V prípade inštalácie nového lana je zakázané nové lano zvárať alebo iným spôsobom napevno spájať so starým lanom – odporúča sa použiť sisalové lano, alebo tzv. „oceľovú pančuchu“, ktoré zamedzia presunu vnútorného pnutia zo starého lana do nového!!!

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x36WS.pdf
6x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

6x36WS-FC (konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

Laná konštrukcie Warrington-Seale sú vinuté súbežným spôsobom a pramene v troch vrstvách drôtov sú zlaňované v jednej operácii kombináciou prameňov typu Warrington a Seale. Vďaka vhodnému pomeru medzi ohybom a odolnosťou voči priečnym tlakom a oderu sú najčastejšie používanou konštrukciou lana a sú vhodným riešením aj v prípadoch, keď nie je celkom jednoznačné akú konštrukciu zvoliť.

DRUMET s.r.o. ponúka špeciálnu verziu tohto lana nazývanú DRUSTAR® tvorenú drôtmi pevnosti > 2060 N/mm2.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x36WS.pdf
8x31WS-FC / 8x31WS-IWRC

8x31WS-FC / 8x31WS-IWRC

8x31WS-FC (konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)
8x31WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)

Laná uvedených konštrukcií majú podobné vlastnosti ako 8x36WS-FC/IWRC, a platí pravidlo: čím menší počet drôtov v lane, tým je lano tvrdšie, menej ohybné, ale odolnejšie voči oderu. Naopak lano s väčším počtom drôtov je ohybnejšie, ale náchylnejšie na oder.

Technické informácie
8-pramenne-lana-8x31WS.pdf
Stránky: