6 - pramenné laná

Stránky:
6x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

6x36WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1+7+7/7+14)

Laná majú podobné použitie ako laná s textilnou dušou, ale v porovnaní s nimi sú tvrdšie, majú vyššiu minimálnu únosnosť a väčšiu odolnosť voči priečnym tlakom, „stlačeniu“ a extrémnym teplotám.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x36WS.pdf
6x26WS-FC / 6x26WS-IWRC

6x26WS-FC / 6x26WS-IWRC

6x26WS-FC (konštrukcia prameňa 1-5-5+5-10)
6x26WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1-5-5+5-10)

Laná uvedených konštrukcií majú podobné vlastnosti ako 6x36WS-FC/IWRC, a platí pravidlo: čím menší počet drôtov v lane, tým je lano tvrdšie, menej ohybné, ale odolnejšie voči oderu. Naopak lano s väčším počtom drôtov je ohybnejšie, ale náchylnejšie na oder.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x26WS.pdf
6x31WS-FC / 6x31WS-IWRC

6x31WS-FC / 6x31WS-IWRC

6x31WS-FC (konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)
6x31WS-IWRC (duša tvorená samostatným lanom konštrukcie 7x7, konštrukcia prameňa 1-6-6+6-12)

Laná uvedených konštrukcií majú podobné vlastnosti ako 6x36WS-FC/IWRC, a platí pravidlo: čím menší počet drôtov v lane, tým je lano tvrdšie, menej ohybné, ale odolnejšie voči oderu. Naopak lano s väčším počtom drôtov je ohybnejšie, ale náchylnejšie na oder.

Technické informácie
6-pramenne-lana-6x31WS.pdf
Stránky: