História drôtovne a výroby lán v Drumet S.A., Włocławek

Tradícia našej materskej spoločnosti na výrobu drôtov a lán siaha do roku 1895, kedy bol postavený v centre mesta Włocławek Závod na výrobu drôtu C. Klauke. Ten sa na začiatku zaoberal výrobou ostnatého drôtu a pletív.

Drôtovňa a výroba oceľových lán pred rokom 1945

V rokoch 1900 – 1914 bol zaznamenaný rozmach závodu. Boli zakúpené nové stroje na výrobu oceľových lán, ktoré umožnili výrobu nových výrobkov – oceľových lán – a týmto vzrástol aj počet zamestnancov.

Vďaka vysokej kvalite našich výrobkov a pravidelným dodávkam dosiahol závod veľmi dobré meno medzi domácimi aj zahraničnými zákazníkmi.

Počas I. svetovej vojny bol závod úplne zničený, avšak výroba začala opäť nanovo fungovať už v rokoch 1919-1920.

Cez II. svetovú vojnu bola firma pod správou nemeckého vedenia a celá výroba bola určená pre vojenské účely.

Ťahanie drôtu a výroba lán v povojnovej modernizácii

Po skončení vojny v roku 1945, Závod na výrobu lán a drôtu (Fabryka Lin i Drutu - FLiD), začal postupne znovu fungovať.

Nový moderný závod bol postavený v rokoch 1969 - 1973.
V nových priestoroch na patentovanie, v oddeleniach drôtovne a výroby lán boli inštalované nové stroje z Belgicka, Talianska a Nemecka. Takisto boli sprevádzkované nové dielne, moriareň, čistička odpadových vôd, sklady, železničná vlečka, plynové rozvody, sociálne a administratívne budovy.

Certifikácia manažmentu kvality a moderný strojový park

Vďaka zmenám v poľskej ekonomike na začiatku 90-tych rokov, Fabryka Lin i Drutu DRUMET bola pretransformovaná 14. júla 1994 na súkromnú akciovú spoločnosť FLiD DRUMET SA.

V roku 1996 bola spoločnosť ocenená prestížnou cenou "Certifikátom čistého výrobného závodu" a získala ISO 9002 Certifikát, ktorý dokazuje vysokú kvalitu nami vyrábaných výrobkov.

V roku 1998 začala výroba dvoch nových skupín výrobkov: drôtu v pásoch pre výrobu kancelárskych zošívacích sponiek a oceľových lán do osobných výťahov. V roku 2001 začala výroba nekrútivých lán.

Počas nasledujúcich rokov začal program reorganizácie investícií, boli zakúpené nové stroje, boli vybudované nové linky, vrátane linky pre elektrolytické pozinkovanie drôtu.

Od roku 2004 spoločnosť spustila a používa systém riadenia kvality dodržujúc štandardy EN ISO 9001:2000.

Moderný strojový park, rýchlo rastúce výrobné kapacity a vysoká kvalita našich výrobkov dáva značke Drumet štatút lídra tak ako na domácom, tak aj na svetovom trhu.